persian english
/userfiles/image/AccuSim-BP Desktop.jpg

Accusim-BP NIBP رو میزی

 

شبیه سازی NIBP دقیق: در نهایت اعداد  NIBPدر شبیه ساز و مانیتور مطابقت دارند.Cal Table  های مبتکرانه  AccuSim- BP رو میزی صحت تست مانیتورهایNIBP را معمولا بین 1-2 mmHg یابهتر از حالت تنظیم شده ارائه می دهند.

شبیه ساز NIBPتایید شده تولیدکنندگان: Cal Table های دستگاه  AccuSim- BPرو میزی بوسیله تولید کنندگان مونیتورNIBP تایید شده وتوسعه یافته اند.

همه افراد می توانند با استفاده از شبیه ساز NIBP صحت ودرستی آزمایشات را تست نموده و نتایج را تایید نمایند.

Cal Table های دستگاه AccuSim-Bp رو میزی از دقیق ترین، تکرار پذیرترین ومطمئن ترین شبیه ساز NIBP موجود در بازارهای امروزی هستند.

 Cal Table  های قابل ارتقاء: AccuSim- BP شامل Cal Table های عمده تولید کنندگان میباشد.قابلیت بروز رسانیCal Table ها این اطمینان را می دهد که سرمایه گذاری شما روی شبیه ساز NIBP رو میزیAccuSim- BP در آینده تضمین شده است.

باتری و پمپ داخلی: دستگاه AccuSim-BP مجهز به پمپ داخلی و باتری قابل شارژ برای حداکثرانعطاف پذیری و قابلیت حمل در هنگام انجام آزمایشات می باشد.

قابلیت پشتیبانی از کاف بزرگسال و نوزاد داخلی: با AccuSim- BPنیازی به قالب کاف اکسترنال برای شبیه سازی NIBP شما ندارد.

 

سایر اسامی :

تستر فشار خون، تستر nibp، شبیه ساز nibp، کالیبراتور  nibp، کالیبراتور فشار خون، سیمولاتور nibp ، سیمولاتور فشارخون، آزمونگر فشار خون، آزمونگر nibp

 


 

 دانلود فایل:        

 


 

       

/userfiles/image/AccuSim-BP Desktop.jpg
بازگشت به محصولات